Co warto wiedzieć o internecie.

W dzisiejszych czasach nie wyobrażamy sobie życia bez internetu. Jak podaje Wikipedia, dostęp do internetu mają mieszkańcy prawie całej ziemi. W niektórych państwach korzystających z urządzeń elektronicznych dzięki internetowi jest od 50% do nawet 90%. Trzeba przyznać, że globalna sieć komputerowa, zwana dalej internetem, opanowała cały świat. Ale jak to się dzieje, że funkcjonuje sprawnie i błyskawicznie? Warto przyjrzeć się jej bliżej.

Niezbędny jest host i serwer

Każdy użytkownik internetu posiada swojego hosta. Mowa tu jest o urządzeniach multimedialnych typu telefon, tablet, smartfon, komputer itp. Każde takie urządzenie, posiadające indywidualny adres IP, jest nadawcą, albo adresatem danych przesyłanych przez sieć.
Serwer natomiast to komputer, który posiada specjalistyczne oprogramowanie, np. APACHE. Dzięki niemu może oferować usługi innym komputerom, np. strony WWW, pocztę elektroniczną. Dodatkowo serwer posiada również MySQL – system zarządzania bazami danych. Trzeba tu dodać, że serwery są komputerami z ogromną mocą obliczeniową, obsługujące jednocześnie wiele połączeń.

Jak przebiega wymiana danych?

Dzięki nośnikowi, czyli inaczej medium transmisyjnemu. Może nim być kabel miedziany, światłowodowy, jak również fale radiowe (WiFi). Niezbędny jest tu protokół komunikacyjny – język komunikacji między urządzeniami, ustalający odpowiednie zasady działania tej komunikacji.

Media transmisyjne – rodzaje.

Dla wydajnego działania sieci niezwykle ważny jest dobór odpowiednich Medii transmisyjnych. Rozróżniamy dwa rodzaje przewodów: kable miedziane i światłowodowe. Do typu miedzianego należą kable koncentryczne i typu skrętka. Różnica między tymi kablami jest zasadnicza – koncentryczny posiada miedziany ekran, natomiast kabel typu skrętka składa się z 8 miedzianych żył splecionych w 4 pary. Przy czym tego pierwszego nie stosuje się już w budowie nowych sieci lokalnych.

Efektywniejszy jest światłowód, czy wspomniany już kabel typu skrętka. W tym przypadku również rozróżnia się różne typy skrętki – nieekranową (UTP), ekranowaną folią (FTP), ekranowaną siatką (STP). Typem podstawowym jest UTP i to przy pomocy tego kabla buduje się małe sieci LAN, mające zastosowanie w szkole lub w domu.

Tak więc wiemy już, co to jest host, serwer, jakie są rodzaje nośników. Oczywiście temat samego internetu, jego funkcjonowania jest obszerny i wymaga poświęcenia kilka lat studiów i praktyki. Jak pokazują statystyki, szkoły średnie czy też wydziały informatyczne są pełne pragnących posiąść dogłębną wiedzę studentów. Okazuje się, że w tej dziedzinie potrzeby na zdolnych ludzi są niewyczerpane.